Městská část vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele služby „Údržba veřejné zeleně na území městské části Praha–Suchdol“ na období 1.2.2014 až 31.12.2015.

Lhůta pro doručení nabídek je pondělí 27.1.2014 do 15:00.
Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol 2014 / 2015 – Neotvírat“;
Otevírání obálek proběhne v pondělí 27.1.2014 od 16:00 v sídle zadavatele.

Údržba veřejné zeleně zahrnuje především následující práce:

  • kosení travnatých ploch o výměře 45 000 m2;
  • udržování keřových skupin o výměře 1 600 m2;
  • péče o stromořadí a vybrané stromy 80 ks;
  • hrabání a úklid listí v okolí uvedených stromů a keřových skupin 25 000 m2;
  • pletí, hnojení a zálivka rostlin v nádobách, výsadeb, záhonů 160 m2.

Zadávací dokumentace zkázky (pdf)