Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje záměr na pronájem uzamykatelné zděné garáže beze elektřiny o vyměře 14,2m2 na pozemku parc.č. 1605, k.ú. Suchdol u domu č.p. 684, v ulici Kamýcká.
Podmínky pronájmu:
1) Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
2) Cena za pronájem činí 1500,. Kč za měsíc
3) Pronájem na nekomerční účel
Termín doručení nabídek je pátek 25.2. 2011 do 13 hodin do podatleny Úřadu městské části Praha-Suchdol .
Další informace k záměru.