Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období 2015 / 2016“.

Předmětem zakázky je údržba ploch veřejné zeleně na pozemcích v majetku hlavního města Prahy svěřených městské části Praha-Suchdol.
Údržba veřejné zeleně zahrnuje především práce následujícího rozsahu:

  • kosení travnatých ploch o výměře 45 000 m2 ;
  • udržování keřových skupin o výměře 1 600 m2 ;
  • péče o stromořadí a vybrané stromy 80 ks;
  • hrabání a úklid listí v okolí uvedených stromů a keřových skupin 25 000 m2 ;
  • pletí, hnojení a zálivka rostlin v nádobách, výsadeb, záhonů 160 m2 .

Kompletní zadávací podmínky včetně projektové dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Novotný, referent životního prostředí
tel.: 222 361 425, e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz