Magistrát zastavil územní řízení na okruh (SOKP stavby 518 Ruzyně-Suchdol, 519 Suchdol- Březiněves) přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry, protože ŘSD navržená stavba nebyla v souladu s územním plánem, nesplňovala podmínky EIA atd.

Usnesesní MHMP ze dne 19.1. 2015 – zastavení územního řízení na stavbu 518 (pdf)

Usnesesní MHMP ze dne 20.1. 2015 – zastavení územního řízení na stavbu 519 (pdf)