Upozorňujeme návštěvníky úřadu MČ Praha-Suchdol, že od 1. září je povinnost vstupovat do budovy úřad s nasazenou ústenkou – rouškou. Při vstupu do budovy (před ordinací lékaře) je k dispozici i dezinfekce. Dezinfekci použijte i při jednání s úředníky, k dispozici na každém patře.

Děkujeme za pochopení a dodržování opatření proti šíření nákazy COVID 19.