Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 5. září, dopoledne od 9 do 12 hodin.

Stanoviště biokontejnerů:

  • Výhledské náměstí, u trafostanice
  • Na Rybářce, vedle bývalých sběrných surovin
  • K Drsnici, vedle trafostanice u dětského hřiště

Kontejnery na bioodpad jsou vhodné především na trávu, listí, nedřevité stonky, kořeny a podobný drobný rostlinný materiál.

Při rychlém naplnění kontejneru jej obsluha může odvézt na kompostárnu Úholičky – pokud tedy ve výše uvedené době kontejner na místě nenajdete, vyčkejte prosím na návrat obsluhy a přistavení prázdného kontejneru.

Příští termín přistavení biokontejnerů bude v sobotu 17. října od 9 do 12 hodin na Výhledském náměstí a sobota 24. října od 9 do 12 hodin Na Rybářce a K Drsnici.