Lípa svobody byla vyhlášena 28. října 2014 Ing. Pavlem Kyzlikem z České lesnické splečnosti významným stromem městské části Praha-Suchdol.

Lípa svobody
Tilia x europaea, syn.: Tilia x vulgaris
Lípa x evropská syn.: Lípa x obecná

Lokalizace: Praha-Suchdol, ul. Suchdolská, vlevo od schodiště před Základní školou Mikoláše Alše, pozemek parc.č. 2294/12 k.ú. Suchdol

Souřadnice: S 50° 08’ 22.51’’ V 14° 22’ 46.29’’

Obvod kmene: 135 cm
Odhadnutá výška koruny: 10,5 m
Šířka koruny: 8 m
Stáří: lípa byla zasazena 27. října 1968 žáky 9. třídy ZŠ k 50. výročí vzniku Československé republiky

Zdravotní stav:
dobrý, pro udržení dobrého zdravotního stavu byly odstranšny keře, které vyrůstaly do koruny lípy, aby nedocházelo k prosychání dalších větví

Poznámky: ve školní kronice je použit název „Lípa svobody“, v obecní kronice se užívá jen „lípa“.