Starosta městské části Praha-Suchdol svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby dodo Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl.m. Prahy na pondělí 15. září 2014 od 18.00  hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice (3. podlaží) MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdo

Program zasedání:
1. Úvod
2. Slib členů okrskové  volební  komise
3. Losování předsedy a místopředsedy okrskové  volební  komise (losování řídí zapisovatel okrskové volební komise)
4. Předání průkazů předsedům, místopředsedům a členům  okrskové  volební  komise
5. Různé
 
Členy okrskových volebních komisí žádáme, aby si na 1. zasedání vzali své občanské průkazy.