Městská část Praha-Suchdol pro volby do Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014, případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. října 2014, hledá zájemce o práci v okrskových volebních komisích.
Zájemci se mohou přihlásit do 8. září 2014 na Úřadu MČ Praha-Suchdol, a to  u Ing. Krulíkové, č.dv. 104, 1. patro, tel. 220920281, e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz do 25.8. 2014 , od 26.8. 2014 u pí Jarmily Martincové, č. dv. 105, tel. 222361424, e-mail j.martincova@praha-suchdol.cz. Další informace k práci v okrskových volebních komisích lze získat na uvedených kontaktech.