Starosta městské části Praha-Suchdol svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu na pondělí 28.dubna 2014 od 17.00  hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol.

Program zasedání:
1. Úvod
2. Slib členů okrskové  volební  komise
3. Losování předsedy a místopředsedy okrskové  volební  komise (losování řídí zapisovatel okrskové volební komise)
4. Předání průkazů předsedům, místopředsedům a členům  okrskové  volební  komise
5. Různé
 
Členy okrskových volebních komisí žádáme, aby si na 1. zasedání vzali své občanské průkazy.

Pozvánka ke stažení (pdf)