Ve čtvrtek 8. 5. 2014 (státní svátek) končí lhůta k podání žádosti o  vydání voličských průkazů. Pro přijetí žádosti o vydání voličského průkazu je v tento den na Úřadě městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol zajištěna služba od 8:00 do 16:00 hodin, a to v  podatelně úřadu (přízemí vlevo). Služba bude pouze přijímat žádosti o voličské průkazy. Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol