Rada městské části Praha-Suchdol schválila granty neziskovým organizacím působících na území městské části pro tento rok v celkové výši 735 tisíc Kč a  granty na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši  262 tisíc Kč.

Celkem bylo podáno 22 žádostí o grant od neziskových organizací působící na území městské části Praha-Suchdol a 11 žádostí o grant z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2014 do 31.12. 2014.

Rada městské části Praha-Suchdol na svém zasedání dne 5. května 2014 schválila usnesením 170.18 na základě doporučení grantové komise podporu na tyto granty:
granty 2014 - web

tabulka vyhodnocení žádostí (pdf)

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.