Jak si zařídit voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky – pro voliče z městské části Praha-Suchdol

I. kolo volby ve dnech 13. a 14. 1. 2023
II. kolo volby ve dnech 27. a 28. 1. 2023

Pro II. kolo bude možné žádat písemně od 16. 1. – 20.1. do 16.00 hodin a osobně od 16.1. – 25.1. 2023 do 16.00 hodin.


Formy podání

a) osobní podání (platný osobní doklad) v kanceláři Odboru vnitřní správy ÚMČ Praha-Suchdol (dveře č. 101, přízemí)
PO a ST od 8.00 do 17.30 hodin (pol. přestávka 11-12.15 hodin)
ÚT a ČT od 8.00 do 15.00 hodin (pol. přestávka 11-12.15 hodin)
Pá od 8.00 do 11.00 hodin

b) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do DS ÚMČ Praha-Suchdol: 95ibzi3


Vyzvednutí voličského průkazu

a) vyzvednutí osobně voličem
b) předání osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí s úředně ověřeným podpisem voliče
c) zaslání voliči poštou na jím v žádosti uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou
d) zaslání do zahraničí na jím uvedenou adresu, či na zastupitelský úřad v zahraničí


Formuláře a další informace k volbám jsou ne webu MČ  www.praha-suchdol.cz/volby