Vážení spoluobčané,

za městskou část vám přeji dobrý rok 2023.

Petr Hejl, starosta městské části