Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hod do 14.00 hodin.

Do druhého kola postoupili pánové Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

Místem konání volby prezidenta republiky v okrsku č. 523, 524, 525, 526 a 527 jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol  pro voliče  bydlící v městské části Praha-Suchdol.
   
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním  průkazem).

Každému voliči budou pro 1. kolo volby prezidenta dodány 3 dny přede dnem volby hlasovací lístky. Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební  místnosti. Volební lístky pro druhé kolo volby prezidenta budou k dispozici ve volebních místnostech.

Další informace k volbě prezidenta jsou v sekci Volby.