Veřejné ústní jednání v rámci územního řízení pro umístění stavby SOKP 519 Suchdol – Březiněves bylo již po třetí přerušeno!

Zmatečné ústní jednání v rámci územního řízení stavby SOKP 519 bylo ve středu 19.3. večer ústy ředitelky Odboru stavbního MHMP Ing. Souralové přerušeno
pokračovat bude v pondělí 31.3.2008 od 9 hodin
v budově MHMP, Jungmannova 29, místnost 201.

Zásadní prohlášení ze středečního jednání:
Představitel ŘSD Ing. Kural do protokolu potvrdil, že jižní trasa "J" je umístěna do zastavěného území Suchdola a Dolních Chaber v rozporu s rozhodnutím EU 1692/96 o trasování transevropské dálniční sítě TEN-T, které v článku 9 ukládá vést tyto transevropské dálnice mimo sídelní útvary.
Více je v sekci "Dálnice"