Ministerstvo životního prostředí vrátilo dokumentaci EIA na rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu RWY06R24L k dopracování.
Na ministerstvo bylo podáno přes 600 připomínek k dokumenatci EIA záměru.
(text dopisu – pdf)