Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje veřejnou zakázku „WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL“

Předmětem plnění VZ je vytvoření nových webových stránek MČ Praha-Suchdol (https://www.praha-suchdol.cz) a provedení všech dalších prací s tím spojených:
– vytvoření nového aplikačního jádra systému
– implementace kvalitního redakčního systému (CMS), který bude obsluhovat zadavatel
– změna struktury portálu za podmínky přetažení obsahu stávající struktury
– přetažení obsahu původního webu do nové struktury
– změna grafického designu
– poskytování služeb hostingu a pravidelné zálohování obsahu webu
– poskytování souvisejících služeb servisní podpory
– poskytování dalších služeb spojených s úpravami webového portálu dle potřeby zadavatele

Termín pro podání nabídky:
Písemnou nabídku v zalepené obálce je třeba podat do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol do pondělí 25. června 2018 do 17:00 hodin.

Bližší informace: Ing. Petr Hejl – 222 361 418, starosta MČ

Zadávací dokumentace ke stažení (zip)

Změny nebo doplnění zadávací dokumentace – 5. 6 . 2018: