V pondělí 25. června bude zahájena obnova vodovodu v ulici Kamýcké v úseku od Brandejsova náměstí po ulici Na Mírách. Stavba v ulici Kamýcké bude probíhat v chodníku, na Brandejově náměstí bude zasahovat do zeleně, do parkovacích stání a do vozovky, v ulici Na Mírách bude stavba probíhat ve vozovce.
Investorem stavby je PVS, a.s., zhotovitelem je Čermák a Hrachovec, a.s. a stavba bude probíhat do 31. srpna 2018.

V souvislosti se stavbou bude omezen vjezd do segmentu Brandejsova náměstí, kde je Česká spořitelna a Crêperie Café Girafe. Na druhém konci bude omezen vjezd do ulice Na Mírách a výjezd z ulice Stehlíkova do Kamýcké bude též uzavřen. Za omezení vzniklé stavbou se omlouváme.

Situace stavby – dopravní opatření

DIO voda Kamýcka