Městská část ve spolupráci s Odborem územního rozvoje MHMP Vás zve na prezentaci návrhů územní studie Starý Suchdol, které se uskuteční v úterý 7. května od 19 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici.

Magistrátní odbor územního rozvoje zadal zpracování územní studie Starý Suchdol společnosti Atelier SAEM, s.r.o. a na setkání Vám budou představeny variantní návrhy uspořádání budoucí zástavby, obslužných komunikací a zeleně v řešeném území.
Další informace k územní studii Starý Suchol včetně przentace z 7. 5. 0219 jsou na webu městské části v sekci územní plán (www.praha-suchdol.cz/plan).

Majitelé nemovitostí mohou zasílat své připominky k navrženým variantám konceptu komunikačního řešení do 31. května 2019 na e-mailovou adresu: podnety@praha-suchdol.cz nebo doručit do sektretariátu starosty městské části.

Řešené území

US Starý Suchdol - řešené území