V souvislosti s plánovanou přípravou nových linek pražské veřejné dopravy připravilo hl.m. Praha dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“. Jeho základním cílem je poskytnout městským samosprávám i  veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v okolí svého bydliště očekávat po dokončení nové linky D metra, nových tramvajových tratí, po modernizaci železničních tratí a vzniku nových železničních stanic a po dostavbě dalších obytných a  administrativních celků. V naši městské části se to týká situace po  výstavbě tramvajové tratě Nádraží Podbaba – Suchdol.

V dokumentu je mimo jiné uvedeno: „Prodloužení tramvajové trati, která do značné míry kopíruje současnou autobusovou linku 107, umožní redukovat všechny autobusové spoje, které přijíždějí do oblasti Vítězného náměstí od Podbaby, tedy nejenom linku 107, ale také linky 116, 147, 160, 909 a všechny příměstské linky.
Na nové trati se předpokládá celoroční provoz linek 8 a 18 prodloužených od Nádraží Podbaba. Ve dnech studentského vyučování budou tyto linky doplněné o linku 28, která propojí koleje na Strahově s Vítězným náměstím a Suchdolem (pokud by trať na Suchdol vznikla dříve než na Strahov, končila by linka 28 dočasně na Malovance). Směrem na Suchdol bude prodloužena i noční tramvajová linka, která bude do té doby ukončena v obratišti u Nádraží Podbaba.

V dokumentu je také navrženo vedení obslužných autobusových linek na území naší městské části.
K představenému návrhu organizace veřejné dopravy můžete na suchdolskou radnici zasílat do konce dubna své připomínky.
Dokument, který připravil ROPID, je dostupný na webu https://pid.cz/o-systemu/rozvoj-linek-pid-v-praze-2029

 

mapa-rozvoj-pid