Dnešní povídání bude o ulicích Starosuchdolské, Pod Vinicemi a Na Rybářce. Co mají tyto ulice společného? Možná se to bude zdát divné, ale jsou to vinice.
První pražské vinice založil podle pověsti už kníže Václav na Pražském hradě. Později se o rozmach vinařství zasloužil Karel IV. a významným zakladatelem vinic byly kláštery. Roku 1358 nařídil panovník vystavět vinice na 23 kilometrů od centra města a dal z rakouských zemí, Porýní a Francie dovézt tisíce sazenic révy.
Také na našem území a nejbližším okolí se réva pěstovala. Svědčí o tom např. názvy usedlostí v Šáreckém údolí, Dejvicích či na Babě. I u nás byly vinice hojně zastoupené. Dnešní ulice Starosuchdolská se dříve jmenovala Na Vinici, podle místa pěstování révy, mimo jiné je to jedna z nejstarších suchdolských uliček.
O kousek níže směrem k Tichému údolí pak leží ulice Pod Vinicemi, tedy pod stráněmi, kde byly dříve vinice.
A jak je to s ulicí Na Rybářce? Podle autorů Pražského uličníku vznikl tento název v roce 1935 podle měšťana Štěpána Rybáře ze Starého Města, který v 16. století vlastnil vinice, jimž se původně říkalo podle svého zakladatele Rybářka a nacházely se na okolních slunných stráních.
O tom, že vinice v této naší pražské části existovaly, svědčí i další název ulice K Vinici, která se nachází v kopci vedoucím k Vltavě, ale ta patří již do katastru městské části Praha-Lysolaje.
Zuzana Kučerová, kronikářka Zdroj: Pražský uličník, Historie Suchdola, Wikipedie, kronika