Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nabízí v rámci participace návrhu řešení zástavby Nového Sedlce, oblasti okolo konečné tramvajové trati na Výhledech a vedení tramvajové tratit z Podbaby do Suchdola vyplnit dotazník:

https://novysedlec.urad.online

Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro zpracování podrobnějších dokumentací pro budoucí rozvoj území a plánovanou tramvajovou trať. Anketa je otevřena do 22. října.


Další informace k urbanistické studii Nový Sedlec + terminál Výhledy:

https://iprpraha.cz/projekt/134/novy-sedlec