Odměny členů Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol od 1. 2. 2019
jméno funkce odměna
Bor Marek člen Kontrolního výboru a
člen Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu
5 290
Bradáčová Pavla, Ing. zastupitelka 1 974
Doubková Magdalena, Mgr. zastupitelka 1 974
Hanusová Pavla, Ing. členka Finančního výboru 3 290
Hejl Petr, Ing. starosta 65 806
Hrobská Mináriková Andrea, Ing. radní 7 897
Imlauf Ondřej, Ing. předseda Finančního výboru 3 948
Knappová Ludmila, RNDr. členka Kontrolního a Finančního výboru 5 290
Kuna Karel, Mgr. zastupitel 1 974
Listík Milan, JUDr. LL.M, M.JAE předseda Kontrolního výboru a
člen Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu
5 948
Lněničková Gabriela, Ing. MBA radní 7 897
Marek Robert zastupitel 1 974
Štěpánková Věra, Ing. MBA. místostarostka 35 535
Vik Václav, Ing místostarosta 57 909
Zoubek Jan člen Finančního výboru 3 290