Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol se skládá z 15 členů. Zastupitelé jsou občany městské části Praha-Suchdol, jsou voleni v komunálních volbách jako zástupci volebních stran na základě systému poměrného zastoupení.

Zasedání zastupitelstva je vyhlašováno zveřejněním pozvánky s programem na úřední desce a webu městské části a jsou vždy veřejná.

Plánované termíny zasedání zastupitelstva: Přehled jednání zastupitelstva, výborů a komisí

Uvedené termíny se mohou ještě změnit. Zasedání zastupitelstva může být svoláno dle potřeby i v jiných termínech.

ZASTUPITELÉ ve volebním období 2018 – 2022:

Marek Bor

Občanská demokratická strana (ODS),

Sdružení občanů za rozvoj Suchdola (SORS)

Ing. Pavla Bradáčová

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Mgr. Magdalena Doubková

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Jana Hanusová

ANO 2011,
Sdružení občanů za rozvoj Suchdola (SORS)

Ing. Petr Hejl

Starostové a nezávislí (STAN),
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Andrea Hrobská Mináriková

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Ondřej Imlauf

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

RNDr. Ludmila Knappová

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Mgr. Karel Kuna

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE

bez politické příslušnosti,
Žijeme pro Suchdol

Ing. Gabriela Lněničková, MBA

Česká pirátská strana
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Robert Marek

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Věra Štěpánková

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Václav Vik

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Jan Zoubek

bez politické příslušnosti,
Žijeme pro Suchdol

Jednací a volební řád Zastupitelstva