učitel Radovan Papež

* 7. ledna 1927 v Praze
† 3. ledna 2013 v Praze

Vystudoval pražskou Pedagogickou fakultu, obory výtvarná výchova a deskriptivní geometrie; výtvarný obor studoval u Cyrila Boudy, Karla Lidického, Martina Salcmana a Josefa Sejpka.
Od roku 1955 učil výtvarnou výchovu a matematiku na základní škole v Suchdole, které zůstal věrný až do penze. Později vedl i výuku pracovního vyučování.

Ve svých žácích vychovával vztah k estetickým hodnotám a vedl je k citlivému vnímání výtvarného umění. Řadu z nich připravil na umělecké obory a studijní směry výtvarného zaměření.

Podle návrhu pana učitele Papeže byl připraven znak městské části, který tvoří dvě labutě plující na hladině. Labutě symbolicky představují dvě počáteční písmena území Suchdola a Sedlce, z kterých se městská část skládá. Vlnky představují hladinu Vltavy, která přes obě území protéká. Pět vlnek ve znaku je pro Starý Suchdol, Nový Suchdol, Budovec, Výhledy a Sedlec.

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo dne 26. června 2014 čestné občanství panu učiteli Radovanu Papežovi in memoriam, jako projev úcty a ocenění za jeho dlouhodobou činnost věnovanou vzdělávání suchdolských dětí ve výtvarné oblasti a v matematice a za přípravu návrhu znaku městské části.

Dne 23. listopadu 2014 proběhl na suchdolské radnici vzpomínkový večer a vernisáž výstavy v Alšově kabinetu, která byla věnovaná panu učiteli Radovanu Papežovi.