Lhůta pro podání návrhů Trumfů pro Suchdol 2024 končí v pondělí 22. ledna 2024.
Návrhy lze podat osobně v papírové formě do podatelny úřadu (do 17 hodiny), nebo elektronicky na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole?
Co Vám na Suchdole chybí?
Čím byste to tady vylepšili?

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2024:

  • 10. 1. 2024 – individuální konzultace na radnici (19.00 – 21.00)
  • 17. 1. 2024 – individuální konzultace (14.00 – 15.00)
  • konzultace jsou možné i v jiných termínech po předchozí dohodě
  • v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 500 tisíc Kč
  • jeden projekt až do 500 tisíc Kč
  • rozhodovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
  • návrhy je možné podávat do pondělí 22. 1. 2024

  • hlasování o návrzích proběhne od 29. 4. – 27. 5. 2024

Více informací na tel. 222 361 419 nebo na e-mailu spolu@praha-suchdol.cz a na webových stránkách participativního rozpočtu www.praha-suchdol.cz/nas-rozpocet/