MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY 

přistavení kontejnerů na objemný odpad, biodpad, stavební odpad a dřevo

(přiděleny 2 ks)

VÝHLEDSKÉ NÁMĚSTÍ

SOBOTA 23.11.2019, 8 – 14 hodin