říká nová suchdolská tajemnice Ing. Anna Genzerová.

o dlouhých a zaslouženě odpracovaných letech odchází z pozice tajemnice Úřadu MČ Praha-Suchdol Ing. Jana Krulíková. Nelehké „tajemné“ žezlo od ní přebírá Suchdolačka Ing. Anna Genzerová.

Tajemníkům se v minulosti říkalo také sekretáři. Co ta funkce obnáší? Střeží tajemníci nějaké tajemství? Sekretář či tajemník je titul často používaný v organizacích či úřadech k označení osoby, která má určitou autoritu nebo důležitost. Sekretáři oznamují důležité události a zajišťují komunikaci v rámci dané organizace. Termín je odvozen z latinského slova secernere – „rozlišovat“ nebo „oddělovat“. Trpné příčestí secretum znamená „oddělit se“, resp. oddělit něco důvěrného od toho veřejného, obdobně jako u anglického slova secret („tajný, tajemství“). Tajemníci jsou tedy lidé, kteří mají v dané organizaci nejvyšší důvěru a kteří ví o všem, co se kde tzv. šustne. S Ing. Annou Genzerovou jsme si povídali o její nadcházející a vysoce zodpovědné funkci.

Jaká práce vás na Úřadu MČ Praha-Suchdol čeká?

Tajemník je osoba pověřená vedením úřadu při vykonávání činností týkajících se samosprávy obce a přenesené státní správy. Vedle vedení lidí zahrnuje i vlastní práci tajemníka, která spočívá především v tom, že dělá vše, co nespadá do kompetence konkrétních zřízených odborů.

Proč jste si vybrala právě funkci tajemnice?

Dříve jsem pracovala na obdobné řídící pozici. Následně jsem hledala lokálního zaměstnavatele, abych byla blíže dětem, které zde na Suchdole chodí do školy. 2,5 roku jsem pracovala na ÚMČ Praha-Suchdol na pozici finančního referenta. Když bylo vypsáno výběrové řízení na tajemníka, přihlásila jsem se.

Co pro vás představuje v souvislosti s vaší prací největší neznámou a současně výzvu?

Nesourodost digitalizace státní správy. V roce 2003 vzniklo Ministerstvo informatiky, kdy jedním z jeho stěžejních úkolů mělo být řízení digitalizace státní správy. Toto ministerstvo v roce 2007 zaniklo a od té doby se každé ministerstvo vydalo svojí cestou a tempem digitalizace. Výsledkem je značná míra individuálních řešení, nekompatibilit a výpadků, jejichž příčina je pro koncového uživatele naprosto neidentifikovatelná.

V současné době jste již naskočila takzvaně do rozjetého vlaku. Je zde již nyní něco, co vás překvapilo nebo zaskočilo?

Moc ráda můžu říct, že velice děkuji všem zaměstnancům úřadu, radním i bývalé paní tajemnici za jejich podporu. Bez jejich trpělivosti a podpory by to nastoupení do rozjetého vlaku bylo mnohem náročnější.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí a pevné nervy. [red]