Do Betléma se chodilo. Všichni k Betlému té noci přišli. Někteří z ne daleka, vzbuzeni andělem, jiní ze vzdálených končin sledovali zářivou hvězdu. Časem, kdy se zpráva o narození stala příběhem, zůstaly symbolem chození k jesličkám postavy králů, pasáčků a lidiček s dary pro Jezulátko. Posléze se betlémský výjev stal součástí interiérů. Není třeba k němu chodit, máme ho doma.

Suchdolský obecní betlém stojí uprostřed obce, pod širým nebem a my k němu chodíme. Přišli jsme k němu před první adventní nedělí v sobotu 29.listopadu. Bylo to již po osmé. Petr Hejl, starosta naší městské části, s Justinou Přeučilovou, která ještě nedovršila tři roky, přestřihli pásku, vložili Ježíška do jesliček a zažehli první svíčku. Další a další děti rozsvěcely plamínky u šamotových postaviček, kterých bylo letos přesně pět set. Zpíval Suchdolský sbor a s ním i další, kterým se chtělo zazpívat.
Tak budeme chodit k našemu betlému celý advent, dobu vánoční, až do Třech králů. Je to náš betlém, sami si ho děláme, pomáhají nám i přespolní.
Sejdeme se zde ve 22.00 hodin o Štědrovečerní noci a začátkem ledna příštího roku odtud půjdeme na novoroční procházku. Na jednom ze soklů je tabulka s nápisem TENTO BETLÉM VZNIKÁ OD ROKU 2001 VE SPOLUPRÁCI LIDÍ DOBRÉ VŮLE.

Přijďte k betlému.

Suchdolský betlém - panorama

Na realizaci OBECNÍHO BETLÉMU se podílí Městská část Praha-Suchdol, Sbor dobrovolných hasičů, Občanské sdružení betlém a mnoho dobrovolníků.

Reportáž na ČT1 – 4.12.2008, 18:00,  Události v regionech

svatá rodinaSuchdolský pěvecký sbor