Právě jsme vydali 1. číslo Suchdolských listů v roce 2024. Dozvíte se tam mimo jiné:

https://praha-suchdol.cz/suchdolske-listy/

  • Jak jsme vyráběli suchdolské kluziště
  • Jaké byli vánoce v Suchdole
  • Rozpočet MČ 2024
  • Přehled kontejnerů a sběru odpadu
  • Kultura a společenské dění v KCP, školách a dalších organizací

Očekávejte v nejbližších dnech ve svých schránkách.

Další uzávěrka je: 15. dubna 2024
Své příspěvky, nebo žádost o inzerci směřujte na: redakce@praha-suchdol.cz

Krásné čtení přeje redakce.