Suchdolské listy - logo

8. března vyšlo 1. číslo Suchdolských listů v roce 2017.

motto
Někteří lidé si raději obstarávají
své každodenní záležitosti pěšky,
nebo mají pocit, že by to tak rádi dělali,
kdyby žili na místě, kde by to bylo možné.
Jane Jacobsová, novinářka a spisovatelka (1916–2006)

Obsah:

Rozhovor s radní Janou Plamínkovou 3
Ohlédnutí za rokem 2016 4-5
Z historie Suchdola 6-7
Příspěvek na bydlení v roce 2017 8-9
Dopravní omezení 10
Rozpočet MČ na rok 2017 10-11
Názory zastupitelů 12-13
Odpověď na interpelaci 14-15
Ze zastupitelstva a rady městské části 16-17
Odpady a úklid 18
Jména na pomníku 18
Umělecké výstavy v Alšově kabinetu 19
Dešťová voda – kam s ní? 20
Tajemství kluziště 21
Ohlédnutí MK Rybička 22-23
Klub aktivního stáří 23
Ze suchdolských škol 24-27

Archiv vydání Suchdolských listů