29. listopadu vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2023.

Obsah

Architektonické ocenění pro kapli sv. Václava a Zahrady se hřbitovem             4
Rozhovor s novou suchdolskou strážnicí                                             6
Artur Radvanský, čestný občan Suchdola                                           8
Suchdolské Posvícení vdechlo život Brandejsovu dvoru               
9
Dálniční okruh přes Suchdol                                                                    11
Kouř nemá plot                                                                                           16

 

Aktuální vydání Suchdolských listů