1. září vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2023.

Obsah

Suchdol žije sportem                                 4
Studie rozvoje Suchdola 2035+             10
Modré zóny na Suchdole                        12
Spolek Radost – rozhovor                      16
Historie Suchdola na cedulkách          19
V knihovně to žije                                   28

Aktuální vydání Suchdolských listů