Štěpkování větví z prořezů stromů – stejně jako v loňském roce je pro shromáždění větví určeno 5 stanovišť. Na místa je možné ukládat větve z prořezů stromů od úterý 20. dubna do neděle 26. dubna. 
Průměr větví maximálně do 15 cm. Pro snadnější manipulaci větve nekraťte.

Stanoviště pro větve ke štěpkování:

  • Výhledské náměstí, za trafostanicí
  • Na Pasece, travnatá plocha vpravo před křižovatkou Na Vrchmezí,
  • Na Rybářce vedle bývalých sběrných surovin, vpravo od cesty do Dolního Sedlce
  • K Drsnici, na konci ulice směrem k vysokému napětí, na poli za domem č. 16
  • V Údolí, travnatá plocha u ořešáků

Průměr větví maximálně do 15 cm. Pro snadnější manipulaci a zpracování větve nekraťte (neřežte na kratší části), dřevo musí být čisté bez příměsí (dráty, hřebíky).
Štěpkovač je určen ke zpracování dřevité hmoty, neodkládejte proto jiný rostlinný materiál!

Odpad bude likvidován pomocí štěpkovače v následujícím týdnu, vzniklou štěpku je možné v případě zájmu odebírat, je vhodná do kompostu, k mulčování záhonů a podobně.

Tráva, listí a nedřevité stonky – ty patří do biokontejnerů, které budou přistaveny v sobotu 2. května.