Potřebujete pomoc ve finanční a sociální tísni?

Můžete využít bezplatnou help linku pro pomoc lidem, kteří se dostávají do dluhové, finanční a existenční tísně. Linku nabízí organizace Člověk v tísni a další informace jsou na webu: www.clovekvtisni.cz

 


ZVLÁDNEME TO! aneb jak na karanténu (pdf) 

Koronavirus – POMOC SUCHDOLSKÝM SENIORŮMrady a doporučení připravili:

PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut, Olomouc
Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD., přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky, Brno