Od 1. února 2021 bude omezen průjezd křižovatkou ulic Suchdolská – Kamýcká – Sídlištní z důvodu výstavby stoky B splaškové kanalizace. Předpokládaný termín dokončení této etapy je konec března.

Dopravní opatření:

  • ulice Kamýcká bude jednosměrná ve směru do centra v úseku od ul. Osvobození po Suchdolskou
  • objížďka pro provoz po Kamýcké směrem z centra povede ulicí Suchdolskou a Internacionální na Brandejsovo náměstí a Kamýckou
  • ulice Suchdolská bude jednosměrná ve směru z centra v úseku Kamýcká – Lysolajská
  • autobusy MHD linek 107, 147, 160 budou ve směru z centra  úseku Suchdolská – Internacionální  jezdit jednosměrně ulicí Suchdolskou
  • autobusy MHD linek 107, 147 a 160 budou ve směru do centra jezdi v úseku Brandejsovo nám. – Suchdolská  jednosměrně ulicí Kamýcká
  • autobusová linka 107 nebude ve směru z centra zajíždět do zastávek Zemědělská univerzita na Brandejsově nám. a Suchdolské náměstí, bude zřízena dočasná zastávka v ulici Suchdolská před křižovatkou s ulicí Internacionální
  • autobusová linka 147 nebude ve směru do centra zajíždět do zastávky Suchdolské nám.
  • autobusové linky 147 a 160 nebudou ve směru do centra zajíždět do zastávky Budovec

Další informace k této stavbě jsou na webu v sekci projety:

Omlouváme se za komplikace způsobenou stavbou splaškové kanalizace.

Schema vedení autobusových linek MHD