Pěšky do školy 2021

Tradiční podzimní výzva, jejímž cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude i pro Vaše děti. Zapojit se mohou školy, jednotlivé třídy nebo rodiče s dětmi.

V roce 2020 se zúčastnilo celostátní soutěže, kterou pořádá nezisková organizace Pěšky městem, 61 základních a mateřských škol z celé ČR včetně suchdolských ZŠ Mikoláše Alše, MŠ Gagarinova a MŠ K Roztokům. Hlavní přínosy projektu jsou zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a zlepšení životního prostředí v okolí školy a zároveň podpora zdravého pohybu dětí.

Městská část Praha-Suchdol letos podporuje a koordinuje soutěž „Pěšky do školy“ v rámci projektu SMACKER www.praha-suchdol.cz/smacker. Soutěž bude oficiálně zahájena ve čtvrtek 16. září a bude trvat do pátku 1. října. V týdnech od 25. října a od 1. listopadu proběhne vyhlášení výsledků a předání cen nejúspěšnějším třídám a dětem. Termíny upřesníme.

Registrace

Termín přihlášek do středy 15. září na smacker@praha-suchdol.cz. Přihlášené třídy a děti dostanou tabulku, kde budou vyplňovat, jak se děti dopravily do školy.

Podmínky účasti a hodnocení

 • Pro účast v soutěži je minimální délka trvání akce Pěšky do školy jeden týden (5 pracovních dnů).
 • Bodování:
  • 1 bod = pěšky, kolo/koloběžka, MHD
  • 0,5 bodu = autem na vzdálenost více než 300 m od školy
  • 0 = autem méně než 300 m od školy
 • Bodový zisk třídy se bude přepočítávat na „ideální třídu“ s počtem 20 dětí. Příklad: třída, která má 18 dětí a získá 180 bodů: 180 / 18 * 20 = 200; třída, která má 22 dětí a získá 220 bodů: 220 / 22 * 20 = 200.)
 • Při rovnosti počtu bodů (za způsob dopravy do školy) budou zohledněny doprovodné aktivity (zdokumentované v pěším deníku či v samostatném dokumentu). U samostatně soutěžících dětí bude rovněž zohledněna registrace do říjnové výzvy 10 000 kroků https://www.desettisickroku.cz/rijnova-vyzva

Bližší informace naleznete v příloze „Pravidla soutěže“
https://peskymestem.cz/wp-content/uploads/2021/08/pravidla_souteze.pdf

Tabulku tříd si vyzvedne zástupce MČ Praha-Suchdol v pátek 1. října nebo v pondělí 4. října.

Tabulku pro děti v rámci individuální soutěže a pěší deník je zapotřebí zaslat naskenované na smacker@praha-suchdol.cz nebo odevzdat na radnici MČ Praha – Suchdol do pátku 8. října.

Ceny

Pokud se třídy umístí mezi nejlepšími v celostátní soutěži, obdrží ceny od organizace Pěšky městem (viz pravidla soutěže).

Navíc městská část odmění děti a třídy suchdolských škol v rámci projektu SMACKER:

 • Tři nejlepší třídy (s nejvyšším počtem bodů) v rámci MŠ  získají hodnotné dárkové poukazy.
 • Tři nejlepší třídy (s nejvyšším počtem bodů) v rámci ZŠ  získají hodnotné dárkové poukazy.

Zároveň budou odměněny děti v rámci individuální soutěže, které včas odevzdají pěší deník a tabulku.

Materiály ke stažení:

Další informace o soutěži Pěšky do školy a projektu SMACKER naleznete na:
www.peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly

www.peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/pesky-do-skoly-2021

www.praha-suchdol.cz/smacker

www.interreg-central.eu/smacker