Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil stavební uzávěru, která na rozsáhlém území naší městské části bezdůvodně znemožňovala majitelům využívat své stavební pozemky.

Uzávěra byla vyhlášená v roce 1997 a měla chránit koridor jižní varianty Pražského okruhu (SOKP). Její vymezení bylo ale tak široké, že bránilo stavět i v místech, kde ani žádná dálnice nikdy projektována nebyla. Uzávěra bránila majitelům domů získat povolení na jakoukoliv stavbu nebo dokonce i přístavbu bez souhlasu Rady hlavního města Prahy s udělením výjimky ze stavební uzávěry. Někteří stavebníci souhlas dostali, jiní ve srovnatelných podmínkách stavět nemohli, byť jsou jejich pozemky podle územního plánu určeny k zástavbě a případné stavbě okruhu nebrání. Stavebníci byli přetrvávající stavební uzávěrou dlouhodobě a bezdůvodně poškozováni.
NSS vyhověl společné žalobě, kterou před dvěma lety, v prosinci 2011, podala městská část Praha-Suchdol a jeden vlastník pozemku, přímo dotčený stavební uzávěrou.

 Rozsudek NSS v Brně 4Ao9/2011-190 ze dne 23.10. 2013 (pdf)