Rada městské části Praha-Suchdol schválila dne 28. dubna usnesením 116.5 účelové neinvestiční dotace neziskovým organizacím působícím na území městské části pro rok 2021 v celkové výši  332.000,- Kč.
Celkem bylo přijato 15 žádostí o podporu od organizací působících na území městské části Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021.

Přehled schválených grantů pro rok 2021:

Celkový přehled grantů 2021 v pdf.

 

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

.