Stanoviště kontejnerů v Suchdolské bude v době státních svátků v sobotu 1. května a v sobotu 8. května uzavřeno.

Pro ukládání odpadu využijte termíny:
● úterý od 14:00 do 18:00
● čtvrtek od 14:00 do 18:00

V uvedené otvírací době mohou občané městské části ukládat:
● objemný odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, koberce, …)
● bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované dřevo, ….)
● elektroodpad (televize, monitory, rádia, el. přístroje. …. )
● stavební odpad – v omezeném množství max. 0,25 m 3 / týden
● papír, sklo, plasty