Rada městské části Praha-Suchdol schválila dne 4. 4. 2017 granty neziskovým organizacím působícím na území městské části pro rok 2017 v celkové výši 561 000,- Kč a granty na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši 299 310,- Kč.
Celkem bylo podáno 17 žádostí o grant od neziskových organizací působících na území městské části Praha-Suchdol a 12 žádostí o grant z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017.

Rada městské části Praha-Suchdol po projednání v grantových komisích na svém zasedání dne 4. dubna 2017 usnesením 119.6 a 119.16 schválila podporu pro následující granty:

Celkové schválení grantů mč na rok 2017

tabulka vyhodnocení žádostí (pdf)

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.