Rada městské části Praha-Suchdol schválila granty neziskovým organizacím působícím na území městské části pro tento rok v celkové výši 675 tisíc Kč a  granty na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši 331 tisíc Kč.

Celkem bylo podáno 16 žádostí o grant od neziskových organizací působících na území městské části Praha-Suchdol a 10 žádostí o grant z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015.

Rada městské části Praha-Suchdol po projednání v grantových komisích na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením 22.15 resp. 27. dubna 2015 usnesením 23.25 schválila podporu pro následující granty:

Granty 2015 – Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ 370 000 Kč

ČJ Subjekt Datum Částka Název projektu schválené granty
1 UMC P_SUCH 894/2015 Mateřská škola K Roztokům, K Rozto… 13.4.2015 47 500 Cesta kolem světa za 1 rok 47 500
2 UMC P-SUCH 834/2015 Mateřská škola Gagarinova, Gagarin… 8.4.2015 35 000 Skleník aneb malý zahradník 35 000
3 UMC P_SUCH 835/2015 Mateřská škola Gagarinova, Gagarin… 8.4.2015 10 000 Medvědí band zájezd 10 000
4 UMC P_SUCH 895/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 13 500 Anglická konverzace s rodilým mluvčím 13 500
5 UMC P_SUCH 896/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 16 200 Bloky všeobecné primární prevence 16 200
6 UMC P_SUCH 897/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 60 000 Zkvalitnění a intenzifikace výuky AJ 60 000
7 UMC P_SUCH 898/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 36 900 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 36 900
8 UMC P_SUCH 899/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 70 900 Týmová sborovna 70 900
9 UMC P_SUCH 900/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 27 000 Reedukace pro žáky se specif. Potřebami 27 000
10 UMC P_SUCH 901/2015 Základní škola M.Alše, Suchdolská … 13.4.2015 14 000 Lesní pedagogika – EVO s ČZU 14 000
331 000
331 000 KčGranty 2015 – Sociální oblast 420 000 Kč


ČJ Subjekt Datum Částka Název projektu schválené granty
1 UMC P_SUCH 857/2015 Penzion Horizont 9.4.2015 200 000 Denní stacionář 200 000
2 UMC P_SUCH 858/2015 Penzion Horizont 9.4.2015 190 000 Pečovatelská služba 190 000
3 UMC P_SUCH 842/2015 Domov Sedlec SPMP 8.4.2015 60 000 30 000
450 000
420 000 Kč
Granty 2015 – Sport neziskovky 200 000 Kč


ČJ Subjekt Datum Částka Název projektu schválené granty
1 UMC P_SUCH 829/2015 Církev adventistů 7. dne 7.4.2015 58 000 Léto v pohybu 48 000
2 UMC P_SUCH 893/2015 TJ Sokol Suchdol 13.4.2015 66 200 Letní soustředění Turistického odd. A Rodiče a děti 48 000
3 UMC P_SUCH 854/2015 TJ Slavoj Suchdol ??? 9.4.2015 99 275 Sport. Soustředění mládeže 48 000
4 UMC P_SUCH 867/2015 Centrum péče o děti a rodinu 10.4.2015 10 700 Kurzy plavání a vodní záchrany 4 000
5 UMC P_SUCH 868/2015 Centrum péče o děti a rodinu 10.4.2015 26 200 Pátek 13. – orientační závod 18 000
6 UMC P_SUCH 869/2015 Centrum péče o děti a rodinu 10.4.2015 18 500 Orientační cyklotour 3 15 000
7 UMC P_SUCH 862/2015 SDH Praha-Suchdol 10.4.2015 5 000 Sportovní aktivity mladých hasičů 5 000
8 UMC P_SUCH 662/2015 MS Hubertus 19.03.2015 15 000 Dětský den s myslivci 5000
9 UMC P_SUCH 855/2015 TJ Slavoj Suchdol 09.04.2015 12 000 Dětský den 9 000
310 875
200 000 Kč
Granty 2015 – Kultura a vzdělávání neziskovky 50 000 Kč

ČJ Subjekt Datum Částka Název projektu schválené granty
1 UMC P_SUCH 830/2015 Sbor církve adventistů 7. dne 7.4.2015 37 000 Podporujeme suchdolské tradice 27 000
2 UMC P_SUCH 856/2015 Horizont 09.04.2015 13 000 Kultura jde za seniory 13 000
    50 000
40 000 Kč
Granty 2015 – Volný čas mládeže – neziskovky 25 000 Kč

ČJ Subjekt Datum Částka Název projektu schválené granty
1 UMC P_SUCH 828/2015 Sbor Církve adventistů 7.dne 7.4.2015 16 000 Tvůrčí činnost mládeže 10 000
3 UMC P_SUCH 861/2015 SDH Praha-Suchdol 10.04.2015 5 000 Sportovní aktivity mladých hasičů 5 000
  21 000
15 000 Kč

 

tabulka vyhodnocení žádostí (pdf)

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.