Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo pro rok 2024 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 500 tisíc Kč v těchto oblastech:

  • Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 70.000,- Kč.
  • Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 250.000,- Kč.
  • Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 180.000,- Kč.

Schválené granty

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů
Žadatel Název projektu Žádáno Schváleno
Zíková Irena, Bc. Kurz gymnastiky – pronájem tělocvičny 4 800 4 800
Šachový klub Praha-Suchdol Šachový klub a jeho aktivity v roce 2024 20 000 20 000
Křen Martin Sucho JAM 202 – sportovní závod 22 000 22 000
Celkem 46 800
46 800
Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání
Žadatel Název projektu Žádáno Schváleno
MS Hubertus Roztoky Naučný den pro děti a mládež s myslivci 20 000 10 000
Horizont-centrum služeb pro seniory Kultura jde za seniory 16 000 16 000
Sbor církve adventistů 7. dne Praha – MK Rybička Tradice a současnost v MK Rybička 110 000  72 700
Spolek historie Suchdola, z.s. Vzdělávání a informační aktivity – Suchdol a významné objekty 60 000 25 000
Jirásková Vlasta Mgr. Příprava na narození dítěte a rodičovství 6 300 6 300
Suchdol žije, z.s. SLON na Půdě 40 000 35 000
Radost – spolek pro okrasu Suchdola a zábavy společenské, z. s. Rok s Radostí 48 000 35 000
Křen Martin Sucho JAM 2024 – Afterparty 55 000 30 000
Lenertová Martina – Divad. spolek Černá díra Divadelní představení amatérského divadla 30 000 20 000
Celkem 385 300
250 000
Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží
Žadatel Název projektu Žádáno Schváleno
Linka bezpečí, z.s., Praha 8 Linka bezpečí pro děti a mládež ze Suchdola 15 000 0
Junák – český skaut, stř. Vočko Modernizace tábořiště Lobendava 30 200 30 200
Sbor církve adventistů sedmého dne Praha – MK Rybička Společné zážitky v MK Rybička 100 000 81 900
Suchdol žije, z.s. Festival SLON 40 000 40 000
SDH Praha-Suchdol Den s hasiči; Příměstský tábor – třička účastníkům 11 500 11 500
Radost – spolek pro okrasu Suchdola a zábavy společenské, z. s. Folklórní kroužky – Tancovačka 16 400 16 400
Celkem 213 100 180 000