MČ Praha-Suchdol podpořila sbírkovou akci ke dni válečných veteránů a umístila v podatelně úřadu pokladničku.

Sbírku pořádá Vojenský fond solidarity https://www.fondsolidarity.army.cz/

a běží od 25. října do 19. listopadu 2021.

Výtěžek ze sbírky je určen vojákům a jejich rodinám, kteří se dostali do těžké životní situace v rámci výkonu povolání.

Za příspěvek obdržíte symbol válečných veteránů – vlčí mák.

Děkujeme za každý příspěvek!