Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Na co lze dotaci čerpat – domácnosti s nižšími příjmy

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla
 • plynový kondenzační kotel

Další informace:
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/


Na co lze dotaci čerpat – ostatní domácnosti

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn

Podporované typy zdrojů:

 • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva
 • lokální zdroje na biomasu
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • plynové kondenzační kotle
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Další informace:
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/