Městská část Praha-Suchdol vyhlásila veřejnou sbírku na přípravu pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému, našemu bývalému spoluobčanovi, který bojoval za 2. světová války proti nacistům a po únoru 1948 byl protiprávně tehdejší komunistickou mocí 11,5 roků vězněn. Sbírka byla dne 8.7. 2013 registrovaná Magistrátem hl.m. Prahy pod č.j.: S-MHMP/537759/2013.

Sbírka byla 31. prosince 2013 ukončena.
Výnos sbírky činí 359.029,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

Rozpočet přípravy a realizace pomníku z mrákotínské žuly je 690 tisíc Kč. Městská část přijala již v dubnu 2010 dar na přípravu pomníku ve výši 100 tisíc Kč od našeho bývalého spoluobčana Jiřího Karla z Trojanova mlýna. Zastupitelstvo městské části schválilo v červnu t.r. příspěvek na přípravu pomníku ve výši 200 tisíc Kč.

Na sbírku můžete přispět poukázáním finančních prostředků na sbírkový účet 3256012359/0800, který městské část zřídila u České spořitelny, nebo je můžete složit v hotovosti v pokladně na Úřadě městské části.

Darované finanční prostředky na přípravu pomníku můžete využít pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně podle zákona 586/1992 Sb. Pro vystavení potvrzení městskou částí o přijetí Vašeho daru nám prosím sdělte Vaši adresu.

Díky Vaší podpoře bude možné osvědčovat u mladé generace skrze připomínání činů a životního osudu generálmajora Rudolfa Pernického důležitost hájení demokratických principů i v budoucnu.

Další informace k přípravě pomníku naleznete na www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky

Aktuální seznam dárců