Pietní akt u příležitosti 68. výročí zahájení Operace Tungsten, 7. výročí úmrtí gen. Rudolfa Pernického a odhalení základního kamene pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému v pátek 21. prosince 2012, od 11:00 hodin, na Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole.

Program ceremoniálu:
1. Zahájení
2. Úvodní slovo – PhDr. Eduard Stehlík, 1. náměstek ředitele ústavu Ústav pro studium totalitních režimů
3. Odhalení základního kamene pomníku gen. Pernickému
4. Připomenutí výročí úmrtí gen. Pernického
5. Uctění památky gen. Pernického
6. Projevy pozvaných hostů
7. Závěr

O generálmajoru Rudolfu Pernickém a přípravě jeho pomníku si můžete více přečíst v článku v Suchdolských listech 5/2012.