* 1. července 1915 v Krhové u Valašského Meziříčí
† 21. prosince 2005 v Praze

Rudolf Pernický byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé světové války ve Velké Británii a velitelem výsadku Tungsten na území protektorátu v roce 1944. V roce 1948 byl  zatčen a ve vykonstruovaném procesu  v roce 1949 odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv. Trest odpykával na Borech, v Opavě a poté téměř osm let v uranových dolech. Ve vězení strávil jedenáct a půl roku. Od svého propuštění až do roku 1989 byl sledován StB.

V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka. O rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě. V letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté byl jejím čestným předsedou. V roce 2005 mu bylo uděleno nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva.

model pomníku gen. PernickémuGenerál Rudolf Pernický byl naším spoluobčanem. V roce 2011 jmenovala Rada městské části Praha-Suchdol komisi na posouzení návrhů na  pomník generálu Rudolfu Pernickému, které vypracovali studenti Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze. Předložené práce vypovídaly o pochopení tématu a znalosti předpokládaného místa osazení.

Pro realizaci pomníku generálu Pernickému komise doporučila stélu citlivě respektující tvarosloví padáku autora Petra Laciny, který původní studii zvětšil na model v měřítku 1:1. Tento model bude během měsíce listopadu osazen do zatravněné plochy zrcadlově proti Brandejsovu náměstí mezi ulicemi Kamýcká, Olšová a U Kruhovky. Osazení modelu na několik týdnů (model je izolován proti vodě a vlhkosti) se provádí z důvodu celkového řešení realizace.

Po vyjasnění materiálového provedení a dokončení přípravy návrhu přijde v příštím roce na pořad shánění peněz na vyhotovení pomníku a jeho umístění.
Doc. M. Vovsová