ŘÍJNOVÁ VÝZVA
„Deset tisíc
kroků“ – vyhodnocení

Ř íjnová výzva 10 000 kroků vyhodnocení

Po úspěšné první výzvě v dubnu 2021 proběhla druhá ŘÍJNOVÁ VÝZVA 10 000 KROKŮ pro zdraví, kterou opět vyhlásila organizace Partnerství pro městskou mobilitu. MČ Praha-Suchdol se zapojila do této akce v rámci evropského projektu SMACKER. Hlavní myšlenkou je motivovat lidi k pohybu a k využívání vlastní chůze jako dopravního prostředku na kratší vzdálenosti. Chůze je nejpřirozenější a nejzdravější lidský pohyb. Optimálně bychom měli nachodit alespoň 7,5 km denně, což je právě 10 000 kroků. 

Vyhodnocení:

Do říjnové celorepublikové výzvy se přihlásilo 62 měst a obcí a přes 10 200 krokařů. (dvojnásobek oproti dubnové výzvě). MČ Praha-Suchdol obsadila v žebříčku 31. místo, (což je dobrý střed!) a společně jsme nachodili 13.282 km!

Za Suchdol se přihlásilo a aktivně chodilo 53 jednotlivců a 6 týmů.

Odměna: poukázky v hodnotě 500 Kč (Country life, Hudy sport)

1. hodnota 1.500 Kč
2. hodnota 1.000 Kč
3. hodnota 500 Kč

Kategorie ŽENY (celkem 39)

1. Ivana – 535 bodů / 402 km
2. Radka – 405 bodů / 456 km
3. Jitka – 375 bodů / 406 km

kategorie MUŽI (celkem 14)

1. Martin – 677 bodů / 780 km
2. Roman – 634 bodů / 571 km
3. Félix – 560 bodů /452 km

kategorie TÝMY (celkem 6 aktivních týmů)

1. KLUB QUIQ – 308 bodů / 1.807 km

2. DDM Suchdol – 275 bodů / 2.656km

3. SKACZKA – 228 bodů / 234 km

TZ_10-000-kroků_Partnerství pro městskou mobilitu 2021

Bližší informace a pravidla naleznete na www.desettisickroku.cz

Registrace do Výzvy https://portal.desettisickroku.cz/

 

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz